Suomessa pesivät linnut ja niiden uhanalaisuus

post thumb
Lintulajit
by Niklas/ on 08 Jun 2022

Suomessa pesivät linnut ja niiden uhanalaisuus

Ei ensinnäkään liene yllätys, että Suomessa pesivät linnut ovat uhanalaisia, mutta yllätys lienee se, että joka toinen lintulaji on jo uhanalainen. Kaikkiaan maassamme pesii suunnilleen 250 lintulajia. Huolestuttavaa tässä kehityksessä on se, että uhanalaisten lintujen määrä kasvaa koko ajan. Se tarkoittaa myös sitä, että useissa elinympäristöissä myös linnusto köyhtyy. Mikä vaikuttaa siihen, että lintujen uhanalaisuus kasvaa koko ajan? Tutkimusten mukaan maamme vesistöjen tila heikkenee heikkenemistään ja toinen huolestuttava seikka on ilmastonmuutos.

Mitä Suomessa pesivät linnut tarvitsevat selvitäkseen?

Kun raportti kertoi linnuston vähenemisestä, siinä otettiin kantaa myös siihen, mitkä ovat keinot tilanteen parantamiseksi. Kolme keskeisintä keinoa on kirjattu ylös ja ensimmäinen niistä on se, että lintuvedet pitää hoitaa sekä kunnostaa tehokkaasti. Toisena voidaan mainita, että maataloudessa on vahvistettava sekä luonto- että ympäristötoimia. Tärkeä on myös turvata elinympäristö niille lajeille, jotka elävät vanhoissa metsissä. Tehometsätalous on hävittänyt lähestulkoon kaikki vanhat metsät, joten talousmetsät ovat nuoria sekä tasaikäisiä. Avohakkuut eivät suosi lainkaan lintujen elinolosuhteita.

Positiivista on se, että lintuvesien kunnostuksen osalta on jo ryhdytty toimenpiteisiin. Lintuvedet vaativat jatkuvaa kunnostamista ja hallituksen Helmi-ohjelman mukaisesti 80 kiireellisintä kosteikkoa tai lintuvesikohdetta on tarkoitus kunnostaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Mikä olisikaan parasta, jos onlinecasinosuomi.com pystyisi tarjoamaan mukavan summan ja sillä auttamaan myös lintuja. Lintuvesien osalta ei riitä, että ne kertaalleen korjataan kuntoon, vaan ne vaativat jatkuvaa kunnossapitoa ja hoitoa. Hoidon rahoitus olisi varmistettava myös vuoden 2023 jälkeen.

Suomessa pesivät linnut eivät kaipaa tehometsätaloutta

Monet lintulajit tarvitsevat monimuotoisia metsiä ja erityisesti vanhoja metsiä. Avohakkuut ovat aiheuttaneet monin paikoin sen, että metsien monimuotoisuus on kokonaan kadonnut sekä lintulajit sen mukana. Tähän auttaisi se, jos metsiä voisi suojella ja sitä kautta saataisiin maata kattava verkosto monimuotoista metsää. Tällä hetkellä esimerkiksi Etelä-Suomessa on suojeltuna vain noin kolme prosenttia tuottavasta metsämaasta. Se on aivan liian vähän.

Linnut ovat erinomaisia indikaattoreita siihen, että ne kertovat ympäristön tilasta varsin suoraan. Ne reagoivat muutoksiin ja samalla niiden seuranta on hyvin helppoa ja tehokasta. Jos lintulajit vähenevät samaa tahtia kuin nykyään, kannat romahtavat jossain vaiheessa niin, että joitain lajeja ei enää Suomessa jatkossa tavata. Aikanaan havahduttiin ympäristömyrkkyihin, koska linnut katosivat niiden ansiosta. Myös ilmaston lämpeneminen vaikuttaa siihen, että erityisesti pohjoisen tunturi- sekä havumetsälinnut joutuvat hyvinkin ahtaalle.

Suomessa pesivät linnut vähenevät huomattavasti

Lintulajit Suomessa ovat vähentyneet jo pitkään ja suhteellisen nopeasti. Lintuharrastajilla sekä lintuyhdistyksillä on tärkeä rooli siinä, että he kartoittavat lintutietoja sekä pyrkivät edistämään lintujen suojelua. Heidän ansiostaan jo vuosia jatkuneet systemaattiset laskennat sekä lintujen kartoitukset kertovat myös tänä päivänä karua kieltään. Siksi on todella kiire monien asioiden kuntoon laittamisessa. Ihmisten on autettava lintuja, koska siivekkäillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin kadota paikalta, jos elinolosuhteet eivät ole sellaiset, missä ne voisivat kunnolla asua sekä lisääntyä.

Päättäjien vastuulla on se, että linnusto ja luonto säilyy rikkaana sekä monipuolisena myös seuraaville sukupolville. Yksinään ei riitä se, että lintu- tai luontojärjestöt tekevät hyvää työtä laskiessaan ja tutkiessaan lajeja. Päättäjien vastuulla on se, että myös ongelmat otetaan huomioon ja tehdään korjausliikkeitä sen mukaan, mikä on linnuille parasta. Muutokset tapahtuvat kovin hitaasti ja päättäjillä on monesti muut intressit kuin linnuille parhaan elintilan saaminen. On myös muistettava, että silloin, kun luonto on tasapainossa, moni muukin asia loksahtaa kohdalleen ja ekosysteemi toimii huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin.